Produse

Produse

DILUANT SERIA 203


TIPUL PRODUSULUI : Diluantul seria 203 este un amestec de hidrocarburi aromatice, esteri si cetone.

PROPRIETATI : Principala utilizare este diluarea produselor nitrocelulozice la vâscozitatea
de aplicare (diferita, în functie de metoda de aplicare – airless, pistol cu aer compri
mat, pensula, rola). Poate fi folosit si ca un puternic degresant pentru suprafetele
metalice. (se poate folosi in loc de Diluant 204 si Decapant 203)

Atentie: Diluantul seria 203 este inflamabil! (vezi punctul de inflamabilitate).

DOMENII DE APLICARE: Se foloseste numai pentru diluarea produselor nitrocelulozice.
Poate fi folosit si pentru curatarea echipamentului de vopsire folosit pentru
aplicarea produselor din seriile mai sus enumerate.

CARACTERISTICI TEHNICE : Diluantul seria 203 are urmatoarele caracteristici:
Aspect: lichid omogen, incolor, cu miros caracteristic de cetone.
Densitate relativa, 20ºC, kg/l: 0,856 ± 0,02 (STAS 35-1981)
Volatilitate relativa (eter etilic): 9,1 ± 0,2 (STAS 3122-1985)
Interval de distilare, ºC: 52 – 140

Punct de inflamabilitate (Abel – Penski): 20ºC
VOC, g/l, max: 856

Producator: Chimitan srl