Produse

Produse

DILUANT 503


Diluantul 503 este un amestec de hidrocarburi aromatice şi alifatice.

PROPRIETĂŢI :  Principala utilizare este diluarea produselor din seria 503, 505, 533, 905 la vâscozitatea de aplicare (diferită, în funcţie de metoda de aplicare – airless, pistol cu aer comprimat, pensulă, rolă).  Atenţie: Diluantul seria 503 este inflamabil! (vezi punctul de inflamabilitate).

DOMENII DE APLICARE :  Se foloseşte numai pentru diluarea produselor din seria 503, 505, 533, 905.  Poate fi folosit şi pentru curăţarea echipamentului de vopsire folosit pentru aplicarea produselor din seria 503, 505, 533, 905.

CARACTERISTICI TEHNICE : Diluantul seria 503 are următoarele caracteristici:  Aspect: lichid omogen, incolor, cu miros caracteristic.  Densitate relativă, 20ºC, kg/l: 0,81 ± 0,02 (STAS 35-1981)  Volatilitate relativă (eter etilic): 85 ± 5 (STAS 3122-1985)  Interval de distilare, ºC: 90 – 195  Punct de inflamabilitate (Abel – Penski): 24ºC VOC, g/l, max.: 810

MODALITĂTI DE AMBALARE: Butoaie din tablă de 220 l sau recipienţi de 22 l, închise etanş.

MĂSURI DE SIGURANTA SI Se vor lua toate măsurile de protecţie a muncii impuse de lucrul cu substanţe

SECURITATE A MUNCII inflamabile. Vopsirea se va face numai în spaţii bine ventilate. Focul deschis şi fumatul sunt interzise. Se recomandă evitarea inhalării vaporilor de solvenţi volatili şi evitarea con- tactului direct al pielii cu vopseaua.

VALABILITATE: 24 luni de la data fabricaţiei.