Produse

Produse

Diluant 351


DILUANT 351 STANDARD DE FIRMĂ NR. 61/1997

TIPUL PRODUSULUI Diluantul seria 351 este un amestec de solvenţi aromatici şi esteri.

PROPRIETĂŢI  Principala utilizare este diluarea produselor din seria 351, 320, 327, 315, 340, 359, 513, 522, 534, 558, 654 la vâscozitatea de aplicare (diferită, în funcţie de metoda de aplicare – airless, pistol cu aer comprimat, pensulă, rolă).  Atenţie: Diluantul seria 351 este inflamabil! (vezi punctul de inflamabilitate).

DOMENII DE APLICARE  Se foloseşte numai pentru diluarea produselor din seria 351, 320, 327, 315, 340, 359, 513, 522, 534, 558, 654 .  Poate fi folosit şi pentru curăţarea echipamentului de vopsire folosit pentru aplicarea produselor din seria 351, 320, 327, 315, 340, 359, 513, 522, 534, 558, 654 .

CARACTERISTICI TEHNICE Diluantul seria 351 are următoarele caracteristici:  Aspect: lichid omogen, incolor, cu miros caracteristic.  Densitate relativă, 20ºC, kg/l: 0,861 ± 0,02 (STAS 35-1981)  Volatilitate relativă (eter etilic): 13,5 ± 0,2 (STAS 3122-1985)  Interval de distilare, ºC: 105 – 145  Punct de inflamabilitate (Abel – Penski): 23ºC VOC, g/l, max.: 861

MODALITĂTI DE AMBALARE: Butoaie din tablă de 220 l sau recipienţi de 22 l, închise etanş.

MĂSURI DE SIGURANTA SI Se vor lua toate măsurile de protecţie a muncii impuse de lucrul cu substanţe

SECURITATE A MUNCII inflamabile. Vopsirea se va face numai în spaţii bine ventilate. Focul deschis şi fumatul sunt interzise. Se recomandă evitarea inhalării vaporilor de solvenţi volatili şi evitarea con- tactului direct al pielii cu vopseaua.

VALABILITATE: 24 luni de la data fabricaţiei.

Producator: Chimtitan srl

Extra: vopsele cluj, vopselecluj.ro, vopsea buna,, pret vopsea, vopsele depozit, vopsea carbochim