Produse

Produse

DILUANT 511


TIPUL PRODUSULUI : Diluantul seria 511 este un amestec de solvenţi aromatici şi alifatici.

PROPRIETĂŢI : Principala utilizare este diluarea produselor din seria 511 la vâscozitatea de aplicare (diferită, în funcţie de metoda de aplicare – airless, pistol cu aer comprimat, pensulă, rolă). Atenţie: Diluantul seria 511 este inflamabil! (vezi punctul de inflamabilitate).

DOMENII DE APLICARE :

Se foloseşte numai pentru diluarea produselor din seria 511.

Poate fi folosit şi pentru curăţarea echipamentului de vopsire folosit pentru aplicarea produselor din seria 511.

Inlocuieste Diluantul de degresare seria 500, putand fi folosit ca dgeresant universal pentru otel.

CARACTERISTICI TEHNICE :

Aspect: lichid omogen, incolor, cu miros caracteristic .

Densitate relativă, 20ºC, kg/l: 0,852 ± 0,02 (STAS 35-1981)

Volatilitate relativă (eter etilic): 7 ± 0,2 (STAS 35-1981)

Interval de distilare, ºC: 105 – 145

Punct de inflamabilitate (Abel – Penski): 22ºC VOC, g/l, max.: 852 Poate fi produs în varianta diluant seria 511 B, pentru ajustarea vâscozităţii şi a rezistivităţii la aplicarea în câmp electrostatic.

MODALITĂTI DE AMBALARE: Butoaie din tablă de 220 l sau recipienţi de 22 l, închise etanş.

MĂSURI DE SIGURANTA SI: Se vor lua toate măsurile de protecţie a muncii impuse de lucrul cu substanţe

SECURITATE A MUNCII inflamabile

Vopsirea se va face numai în spaţii bine ventilate. Focul deschis şi fumatul sunt interzise. Se recomandă evitarea inhalării vaporilor de solvenţi volatili şi evitarea con- tactului direct al pielii cu vopseaua.